ÇALIŞMA ALANLARI

Psikoterapi

Gençlik Çalışmaları

Kadın Çalışmaları

Kendi psikoterapi sürecine 2011 yılında başlamıştır. Uzmanlığını alma sürecinde 40 saat süpervizyon altında danışan görmüş, Kadın Dayanışma Vakfı'nda şiddete uğrayan kadınlarla 8 ay terapi seanslarını sürdürmüştür. Aynı zamanda otizmli çocukların anneleriyle yürüttüğü çalışmada 30 anne ile görüşmeler yapmıştır. 2018'den itibaren Ümitköy'deki kendi ofisinde danışan görmektedir.

Kadın Çalışmaları

Gençlik Çalışmaları

Kadın Çalışmaları

Kadın Adayları Destekleme Derneği Ankara Şubesinde, genel sekreterlik, gönüllülük ve proje asistanlığı görevlerinde toplam 5 sene çalışmıştır. Bu süre boyunca Genç Kadınlar için Siyaset Okulları projesinde 15 farklı ilde toplam 45 oturum yürütmüş, araştırma projelerine katılmış ve yayınlara katkı sunmuştur.  Kadın Dayanışma Vakfı'nda şiddete uğrayan kadınlarla 8 ay terapi seanslarını sürdürmüştür.

Gençlik Çalışmaları

Gençlik Çalışmaları

Araştırma Faaliyetleri

Genç kadınlarla yürüttüğü çalışmalar dışında karma gençlik gruplarıyla 2018'den itibaren araştırma, eğitim faaliyetlerini Gençlik Örgütleri Forumu Derneği ile devam ettirmektedir.

Araştırma Faaliyetleri

Araştırma Faaliyetleri

Araştırma Faaliyetleri

Akademik araştırmaların yanısıra araştırma faaliyetlerini danışmanlık ve araştırma firmalarında ve sivil toplum araştırmalarında devam ettirmektedir. 

Eğitmenlikler

Araştırma Faaliyetleri

Politik Psikoloji

Genç kadınlarla kendi hazırladığı 45 oturum yürütmüştür. İletişim, beden dili, imaj yönetimi, algı yönetimi, oy verme davranışı gibi konularda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında eğitimler düzenlemiştir. Özel gereksinimi olan çocukların ailelerine seminer vermiş ve danışmanlık yapmıştır.

Politik Psikoloji

Araştırma Faaliyetleri

Politik Psikoloji

Oy verme davranışı ve seçmen tercihleri üzerinde 20'den fazla oturum hazırlamış ve yürütmüştür. Aynı zamanda Siyaset bilimi yüksek lisans tez konusunda ve çeşitli araştırma projelerinde politik psikoloji odaklı çalışmaktadır.