Yayınlar

image3

Evliyaoğlu, E. S. (2019). Bağlanma Temelli Aile Terapisi: LGBTİ+ Gençler ve Aileler için  bir Terapi Modeli. Kaos GL Dergi, vol. 168.

image4

Koçak, E., Evliyaoğlu, E.S. (2016).Yasama Faaliyetlerinde Toplumsal Cinsiyetin Anaakımlaştırılması. Ka.Der Ankara.

image5

Evliyaoğlu, E.S., Demircioğlu, E., Kapusuz, H. (2015). Siyasi Parti Belgelerine Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Bakmak. Ka.Der Ankara.

image6

Evliyaoğlu, E.S, Kurtşan, P. (2014). Erken Boşalmanın Üstesinden Gelmek. CK Yayınları.